Privacybeleid

Bij JenB Containers vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vindt u alle informatie rond hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze websites wwww.jenbcontainers.be waarborgen. Indien u na het lezen van deze overeenkomst nog vragen heeft of u heeft problemen ondervonden met onze diensten of websites kunt u ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (hierna GDPR) van mei 2018.

PRIVACY EN GDPR

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHT

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, ...) eigendom zijn en blijven van JenB Containers. Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JenB Containers. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

AANSPRAKELIJKHEID

JenB Containers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. JenB Containers is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

JenB Containers biedt de website uitdrukkelijk aan "zoals ze is". Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. JenB Containers kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

JenB Containers is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. JenB Containers oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat JenB Containers de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen JenB Containers en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de site wordt periodiek gewijzigd. JenB Containers behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

WIJZIGBAARHEID

JenB Containers heeft het recht om deze cookieverklaring en gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 23/4/2018.

CONTACTGEGEVENS

JenB Containers
Aalterseweg 66A
B-9910 Knesselare
BTW BE0460.497.503
info@jenbcontainers.be